www.hullcityforum.co.nr
| HOME | LATEST NEWS | FORUM | LINKS |

You are not logged in. Would you like to login or register?Thu Jun 7 3:23 am  #1


Tim hieu ve nganh cong nghe thuc pham o vn

ông nghệ thức phẩm là một ngành đang hot, mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên. Tuy nhiên, ngành cũng đòi hỏi một nguồn nhân lực chất lượng cao. Hãy cùng tìm hiểu về ngành này nhé.Ngành công nghệ thực phẩm là gì?Ngành công nghệ thực phẩm là ngành chuyên về bảo quản và chế biến thực phẩm chủ yến là nông sản. Công việc bao gồm kiểm tra, đánh giá chất lượng của sản phẩm trong quá trình chế biến thực phẩm.Tại trường các sinh viên được đào tạo các kiến thức nền tảng lẫn chuyên sâu về hóa học, sinh học, nguyên liệu chế biến, quy trình phân tích, đánh giá chất lượng của thực phẩm. Ứng dụng của ngàng công nghệ thực phẩm là vô cùng phong phú, tất cả những gì có liên quan đến thực phẩm đặc biệt là đồ ăn thức uống đều có thể áp dụng được trong ngành này.Do vậy, trong những năm trở lại đây, ngành này đã có những bước tiền mạnh trên con đường hội nhập và phát triển của đất nước.

Board footera

 

Powered by Boardhost. Create a Free Forum